Image
Z ostatniej chwili:

Szkolenia i warsztaty

W naszej ofercie znajdują się warsztaty, seminaria, konferencje dla Dyrektorów i Nauczycieli, których celem jest zapoznanie z kierunkami zmian w sposobach kształcenia i przygotowanie do strategii nowoczesnego podejścia do edukacji, uwzględniającego potrzeby młodego pokolenia.

Szkolenie: Opracowywanie treści szkoleń e-learning
54 lata ago

Szkolenie: Opracowywanie treści szkoleń e-learning

Opis szkoleniaGrupa docelowa

Osoby mające tworzyć treści szkoleń e-learning. Szkolenie planowane jest w grupach nieprzekraczających 15 uczestników. 

Warunkiem zaliczenia szkolenia jest aktywne uczestnictwo w szkoleniu oraz wykonanie projektu końcowego.

Cele szkolenia

Przygotowanie …
Read More

Szkolenie: Mobilna edukacja w XXI wieku
54 lata ago

Szkolenie: Mobilna edukacja w XXI wieku

Opis szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy chcieliby zacząć wykorzystywać lub rozszerzyć wykorzystanie mobilnych technologii w swojej pracy dydaktycznej oraz własnej nauce.

Podczas zajęć przeprowadzona zostanie dyskusja nad pojęciem mobilności i …
Read More