Image
Z ostatniej chwili:

Szkolenia i warsztaty

W naszej ofercie znajdują się warsztaty, seminaria, konferencje dla Dyrektorów i Nauczycieli, których celem jest zapoznanie z kierunkami zmian w sposobach kształcenia i przygotowanie do strategii nowoczesnego podejścia do edukacji, uwzględniającego potrzeby młodego pokolenia.

Obudź w sobie inżyniera – warsztaty
5 lat ago

Obudź w sobie inżyniera – warsztaty

„Obudź w sobie Inżyniera – policz, zaprojektuj, skonstruuj – edukacja STEAM dla najmłodszych”

Fundacja Edukacja na NOWO zaprasza dzieci kl.III –IV szkół podstawowych na cykliczne …
Read More

II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny
6 lat ago

II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny

 

Tematyka warsztatów:

 

I . Maszyny proste i mechanizmy LEGO Education – cała PARA w edukację!

Zajęcia skierowane są do dzieci kl. III i …
Read More

Szkolenie: Podstawy kreatywnego uczenia się w dzisiejszej szkole
8 lat ago

Szkolenie: Podstawy kreatywnego uczenia się w dzisiejszej szkole

Opis szkolenia

Po seminarium słuchacze od razu mogą pochwalić się znajomością kilku praktycznych metod pamięciowych, wiedzą jak tworzyć warunki stymulujące skuteczne uczenie się i dysponują podstawami do dalszego pogłębiania wiedzy na …
Read More

Szkolenie: STYKI® Metody i narzędzia biznesowe w edukacji
8 lat ago

Szkolenie: STYKI® Metody i narzędzia biznesowe w edukacji

Opis szkolenia

Szkolenie stanowi wstęp do serii szytych na miarę szkoleń specjalistycznych. Jest to przegląd tych metod oraz narzędzi zarządczych i biznesowych, które mogą wspomaga proces edukacyjny, podnosić efektywność pracy dydaktycznej, …
Read More

Szkolenie: Samoocena uczniowska jako element procesu oceniania w szkole
9 lat ago

Szkolenie: Samoocena uczniowska jako element procesu oceniania w szkole

Opis szkolenia

Współczesna szkoła kładzie wzrastający nacisk na te aspekty pracy pedagogicznej, które stawiają w centrum misji edukacyjnej wspieranie rozwoju psychospołecznego ucznia. Zadaniem każdego nauczyciela jest przede wszystkim pomoc dzieciom i …
Read More

Szkolenie: Jak uczyć z wykorzystaniem nowych technologii?
9 lat ago

Szkolenie: Jak uczyć z wykorzystaniem nowych technologii?

Opis szkolenia

Kurs opracowywania zajęć z wykorzystaniem nowych technologii edukacyjnych

Grupa docelowa

Rada pedagogiczna, wszyscy nauczyciele i pedagodzy, którzy chcieliby prowadzić przemyślane, metodycznie zaplanowane i skuteczne zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem nowych technologii.


Read More

Szkolenie: Khan Academy w Edukacji
9 lat ago

Szkolenie: Khan Academy w Edukacji

Opis szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w formie b-learningu:

 • wykład, prezentacja, zajęcia grupowe w klasie oparte na tradycyjnej formie nauczania;
 • samodzielne ćwiczenia e-learningowe.

Do wiodących metod pracy z uczestnikami będą …
Read More

Szkolenie: e-Nauczyciel
9 lat ago

Szkolenie: e-Nauczyciel

Opis szkolenia

„e-Nauczyciel”  –  Program Certyfikacyjny

Grupa docelowa

 • nauczyciele
 • dyrektorzy  szkół
 • metodycy
 • administratorzy szkolnych pracowni informatycznych
 • pedagodzy
 • psycholodzy
 • osoby zainteresowane e-edukacją

Cele szkolenia

 • zapoznanie nauczycieli z zakresem kompetencji …
  Read More
Szkolenie: e-Redaktor
9 lat ago

Szkolenie: e-Redaktor

Opis szkolenia

„e-Redaktor”  –  Program Certyfikacyjny

Grupa docelowa

Redaktorzy różnych typów redakcji z uwzględnieniem specyfiki pracy poszczególnych redakcji specjalistycznych.Szkolenie planowane jest w grupach 15 osobowych (uczestnicy w ramach jednaj grupy powinni reprezentować …
Read More

Szkolenie: Kształcenie na odległość na platformie edukacyjnej moodle
9 lat ago

Szkolenie: Kształcenie na odległość na platformie edukacyjnej moodle

Opis szkoleniaGrupa docelowa

Osoby, które planują organizację i prowadzenie kształcenia na odległość.

Cele szkolenia

Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał podstawy prawne kształcenia na odległość
 • potrafił przygotować nauczycieli do samokształcenia przez …
  Read More