Image

Aktualności

Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce — uwarunkowania i szanse rozwoju
6 lat ago

Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce — uwarunkowania i szanse rozwoju

Celem raportu jest zaprezentowanie korzyści płynących z upowszechniania otwartych zasobów edukacyjnych oraz analiza uwarunkowań ich powstawania i rozwoju w polskim systemie oświaty, z uwzględnieniem czterech wymiarów

  • ekonomicznego
  • prawnego
  • infrastrukturalnego

  • Read More

TOP3 – Mężczyźni w Edukacji
6 lat ago

TOP3 – Mężczyźni w Edukacji

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu “Mężczyźni w Edukacji”
Read More

TOP3 – Kobiety w Edukacji
6 lat ago

TOP3 – Kobiety w Edukacji

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu “Kobiety w Edukacji 2016r.”

Read More