Image
Z ostatniej chwili:

About Wiga Bednarkowa

profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, polonistka, pedagożka. Pracuje na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Czerpiąc inspiracje z cognitive science, proponuje mariaż językoznawstwa kognitywnego z dydaktyką, ponieważ wykorzystywanie w dydaktyce zdobyczy kognitywizmu sprzyja podnoszeniu jakości i zwiększaniu efektywności uczenia się, a co za tym idzie upodmiotowieniu uczennicy/ucznia i przyczynia się nie tylko do językowego rozwoju człowieka. Rzeczoznawczyni MEN, współpracuje z CKE. Autorka wielu książek i artykułów, w tym m.in. O talentach w szkole, czyli 7 Wspaniałych (2010); O!Słoń przed stopniami. Osłoń przed stopniami! O szkolnym ocenianiu (2000; 2005). Przetłumaczyła książki znanego kanadyjskiego psychoedukatora profesora Égide`a Royera (Jak kameleon na szkockiej spódniczce, czyli jak uczyć „trudnych” młodych, nie wykańczając siebie, 2009; Jak być dobrym rodzicem, 2009).
Latest Posts | By Wiga Bednarkowa
Fundament szkoły wspierającej talenty. Część 2.
54 lata ago

Fundament szkoły wspierającej talenty. Część 2.

By  •  Artykuły

Chyba każdy człowiek – młody i starszy – przyzna, że wysokie stopnie, pochwały, głaski sprawiają radość, cieszą, czynią świat milszym i bardziej kolorowym. A o tym, jak pięknie wyglądają oceny 6 czy 5 w dzienniku, nawet jeśli jest on elektroniczny, mogą zaświadczyć i uczniowie, i ich rodzice, a nawet nauczyciele (zwłaszcza ci, którzy nie zgadzają się z koniecznością stosowania krzywej Gaussa).
Read More

Fundament szkoły wspierającej talenty. Część 1.
54 lata ago

Fundament szkoły wspierającej talenty. Część 1.

By  •  Artykuły

Wiele nauczycielek/wielu nauczycieli oczekuje często konkretnych, bezpośrednio do zastosowania wskazówek, które odpowiadałyby na nierzadko dręczące pytanie: Jak pracować z uczennicą utalentowaną/uczniem utalentowanym?
Read More