Image

About Małgorzata Żytko

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor UW pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, współkoordynator w latach 2006 – 2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowy oraz szkolny kontekst. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe).
Latest Posts | By Małgorzata Żytko
Matematyka przenika naturę, sztukę, świat…
5 lat ago

Matematyka przenika naturę, sztukę, świat…

Matematykę można interpretować jako zjawisko kulturowe – zbiór struktur, idei, związków i relacji, które warto wykorzystać, aby nadać sens rzeczywistości. Matematyka przenika naturę, sztukę, świat. Poznawanie matematyki realistycznej …
Read More

Jak ratować „uratowane”?
6 lat ago

Jak ratować „uratowane”?

Sprawą kluczową jest nie to, w jakim wieku, ale do jakiej szkoły…
Read More

Dzielenie się doświadczeniem to mnożenie dobra
6 lat ago

Dzielenie się doświadczeniem to mnożenie dobra

Wywiad z Panią Jolantą Okuniewską, która znalazła się wśród 50 KANDYDATÓW DO ŚWIATOWEJ NAGRODY NAUCZYCIELSKIEJ 2016
Read More

O nowelizacji ustawy oświatowej, 6 i 7-latkach w szkole
6 lat ago

O nowelizacji ustawy oświatowej, 6 i 7-latkach w szkole

Beata Jewiarz w rozmowie z prof. Małgorzatą Żytko (UW, Wydz. Pedagogiki, Kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli), dr Michałem Sitkiem (wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych ds. Badawczych) i Agnieszką Szkutnik-Małkowską
Read More

Kreatywne Szkoły
7 lat ago

Kreatywne Szkoły

Co możesz zrobić? Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, nauczycielem, rodzicem, dyrektorem placówki czy decydentem, jeśli w jakikolwiek sposób jesteś zaangażowany w edukację, możesz być częścią zmiany.
Read More

Budząca się szkoła
7 lat ago

Budząca się szkoła

Dzieci mają być jak najbardziej samodzielne i odpowiedzialne
Read More

Gramy w Piktogramy
7 lat ago

Gramy w Piktogramy

Pakiety „Gramy w Piktogramy” już w sprzedaży.
Read More

Projekt edukacyjny – jak to zrobić
7 lat ago

Projekt edukacyjny – jak to zrobić

W metodzie projektu, Uczeń jest aktywny, jest współtwórcą procesu edukacyjnego. Poznaje wiedzę poprzez współpracę z rówieśnikami, zaś nauczyciel staje się współtowarzyszem, osobą, która wspiera i co najważniejsze nie jest tym …
Read More

Indywidualizacja nauczania
7 lat ago

Indywidualizacja nauczania

Indywidualizacja kształcenia, dostosowanie oddziaływań szkoły do zróżnicowanych potrzeb uczniów to wyzwanie
Read More

W jaki sposób zadawać dzieciom pytania
7 lat ago

W jaki sposób zadawać dzieciom pytania

Kiedy dziecko wraca ze szkoły, rodzice zwykle zadają pytanie, jakie oceny (stopnie) dzisiaj otrzymało, czy nauczyciel był z niego zadowolony, czy może coś przeskrobało i w dzienniczku pojawiła się uwaga.
Read More