Image
Z ostatniej chwili:

About Marlena Plebańska

Prof. Marlena Plebańska- Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno - naukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowcyh.. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MC, MNiSW.
Latest Posts | By Marlena Plebańska
Nauczyciel kluczową „technologią w szkole” – cyfrowe kompetencje nauczycieli
54 lata ago

Nauczyciel kluczową „technologią w szkole” – cyfrowe kompetencje nauczycieli

By  •  Artykuły

1. Wstęp

Wykorzystanie nowych technologii edukacyjnych nie jest celem samym w sobie. Rozwiązania technologiczne jako narzędzia powinny służyć realizacji, usprawnieniu wdrażania, celów dydaktycznych. Cyfryzacja edukacji wspiera zmianę paradygmatu nauczania, powinna …
Read More

Cyfrowa edukacja … dlaczego?
54 lata ago

Cyfrowa edukacja … dlaczego?

By  •  Artykuły

Współczesna edukacja to już nie 45 minutowa lekcja lecz proces stałego doskonalenia się 24 h/ 7 dni w tygodniu.
Read More

Szkolenie: e-Nauczyciel
54 lata ago

Szkolenie: e-Nauczyciel

Opis szkolenia

„e-Nauczyciel”  –  Program Certyfikacyjny

Grupa docelowa

  • nauczyciele
  • dyrektorzy  szkół
  • metodycy
  • administratorzy szkolnych pracowni informatycznych
  • pedagodzy
  • psycholodzy
  • osoby zainteresowane e-edukacją

Cele szkolenia

  • zapoznanie nauczycieli z zakresem kompetencji …
    Read More