Image

About Michał Szurek

matematyk i publicysta, profesor. W 1968 roku skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Od tego czasu jest pracownikiem i wykładowcą tej uczelni. Jego główna specjalność naukowa to geometria algebraiczna. Od 1978 roku prowadzi dział Rozmaitości matematyczne w "Młodym Techniku". Przez cztery lata był redaktorem "Delty". Jest laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego imienia Samuela Dicksteina (2004). Od 2012 członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Wiadomości Matematyczne. Jego najbardziej znane publikacje to: Opowieści matematyczne (1987), Opowieści geometryczne (1995), Z komputerem przez matematykę (1995), Matematyka dla humanistów (2000), Matematyka przy kominku (2008) Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca oraz ośmiotomowy cykl wykładów O nauczaniu matematyki (2006).
Latest Posts | By Michał Szurek
Matematyka jako nauka o nas samych
6 lat ago

Matematyka jako nauka o nas samych

Leszek Kołakowski pisze w cytowanym już tu eseju Matematyk i mistyk:

W samej rzeczy, jeśli Bóg jest bytem absolutnym, to również prawdy wieczne matematyki i logiki albo musiały …
Read More

Bóg jako informatyk
6 lat ago

Bóg jako informatyk

W odczuciu starożytnych Greków świat był organizmem. W średniowieczu wyobrażano sobie, że ciała kosmiczne poruszają się mniej więcej tak, jak kółka w ogromnym zegarze: wszystko jest połączone ze sobą przemyślnym …
Read More

Bóg jako matematyk
6 lat ago

Bóg jako matematyk

Starotestamentowy autor Księgi Mądrości  wznosi wielbiący okrzyk do Boga:  Aleś Ty wszystko urządził według miary liczby i wagi! Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy… (Mdr 11, 20-21).

Za ostatni …
Read More

O nieskończoności i metafizyce
6 lat ago

O nieskończoności i metafizyce

Starożytni Grecy nie umieli sobie dać rady z tym pojęciem i z satysfakcją odnajdywali rozmaite paradoksy z nim związane. Wielu filozofów uważa, że źródłem poglądu o tym, że świat został …
Read More

Newton i bezkresne morze
6 lat ago

Newton i bezkresne morze

Newton był nie tylko największym badaczem, ale i najbardziej
fortunnym, bo tylko jeden człowiek może po raz pierwszy
odkryć tajemnice Wszechświata.
Read More

Metafizyczna siła przyciągająca
6 lat ago

Metafizyczna siła przyciągająca

Leszek Kołakowski pisze, że trudno mu pisać o matematyce, bo nie tkwi w niej, nie zajmuje się nią nawet półzawodowo. Równie trudno było autorowi tej książki pisać o matematyce z …
Read More

Zostaw iksy na lekcje matematyki w szkole
6 lat ago

Zostaw iksy na lekcje matematyki w szkole

W dniach 3-5 marca 2016 r. byłem w Gdyni na warsztatach matematycznych, przeznaczonych dla stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Warsztaty przeznaczone były dla uczniów od VI klasy szkoły podstawowej i pierwszych dwóch klas gimnazjum. Postanowiłem przerobić z nimi zadanie które w wersji
Read More

Patrz uważnie! O matematyce i jej nauczaniu opowiada prof. Michał Szurek
6 lat ago

Patrz uważnie! O matematyce i jej nauczaniu opowiada prof. Michał Szurek

Uważam po pierwsze, że oświata, to oś świata. Po drugie – na serio uważam, że nauczyciele są grupą społeczną, która wypracowuje największy procent dochodu narodowego, PKB. Z tym tylko przykrym komentarzem, że efekty pracy nauczycieli widać po 20-30 latach. Politycy, których wszystkich zapędziłbym w odosobnione miejsce, dał wszelkie wygody, ale na wszelki wypadek karmił raz dziennie, nie mogą tak długo czekać.
Read More

Praca badawcza z tabliczki mnożenia
6 lat ago

Praca badawcza z tabliczki mnożenia

Tabliczką mnożenia zainteresowałem się „powtórnie”, gdy mój kolega, wybitny matematyk, prosił mnie o interwencję w szkole, do której chodzi jego córka. „Wyobraź sobie, że pani od matematyki każe im się na pamięć uczyć tabliczki mnożenia i odpytuje na wyrywki! A moja córka doskonale rozumie to wszystko, w razie czego umie wyliczyć, np. 7 razy osiem, korzystając z rozdzielności. Wreszcie od tego są kalkulatory, teraz dostępne i w telefonach. Dwudziesty pierwszy wiek to nie dziewiętnasty”.
Read More