Image
Z ostatniej chwili:

About Michał Szurek

matematyk i publicysta, profesor. W 1968 roku skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Od tego czasu jest pracownikiem i wykładowcą tej uczelni. Jego główna specjalność naukowa to geometria algebraiczna. Od 1978 roku prowadzi dział Rozmaitości matematyczne w "Młodym Techniku". Przez cztery lata był redaktorem "Delty". Jest laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego imienia Samuela Dicksteina (2004). Od 2012 członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Wiadomości Matematyczne. Jego najbardziej znane publikacje to: Opowieści matematyczne (1987), Opowieści geometryczne (1995), Z komputerem przez matematykę (1995), Matematyka dla humanistów (2000), Matematyka przy kominku (2008) Gawędy matematyczne na każdy dzień miesiąca oraz ośmiotomowy cykl wykładów O nauczaniu matematyki (2006).
Latest Posts | By Michał Szurek
Garść impresji o ontologii i  epistemologii
53 lata ago

Garść impresji o ontologii i epistemologii

By  •  Artykuły

Obiegową prawdą jest przekonanie, że matematyka wzięła się z praktycznej geometrii (pomiarów pól uprawnych) i konkretnych obliczeń (handlowych) . Jak się wydaje, nie jest to jedyna przyczyna sprawcza rozwoju naszej …
Read More

Fikcja matematyczna a fikcja literacka
53 lata ago

Fikcja matematyczna a fikcja literacka

By  •  Artykuły

Domysł nieznanych rzeczy (…)

W kształt je obleka  i zwiewne nicości

 Przyszpila nazwą  do miejsca w przestrzeni.

Naturą fikcji jest więc to, że „z …
Read More

Matematyka jako nauka o nas samych
53 lata ago

Matematyka jako nauka o nas samych

By  •  Artykuły

Leszek Kołakowski pisze w cytowanym już tu eseju Matematyk i mistyk:

W samej rzeczy, jeśli Bóg jest bytem absolutnym, to również prawdy wieczne matematyki i logiki albo musiały …
Read More

Bóg jako informatyk
53 lata ago

Bóg jako informatyk

By  •  Artykuły

W odczuciu starożytnych Greków świat był organizmem. W średniowieczu wyobrażano sobie, że ciała kosmiczne poruszają się mniej więcej tak, jak kółka w ogromnym zegarze: wszystko jest połączone ze sobą przemyślnym …
Read More

Bóg jako matematyk
53 lata ago

Bóg jako matematyk

By  •  Artykuły

Starotestamentowy autor Księgi Mądrości  wznosi wielbiący okrzyk do Boga:  Aleś Ty wszystko urządził według miary liczby i wagi! Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy… (Mdr 11, 20-21).

Za ostatni …
Read More

O nieskończoności i metafizyce
53 lata ago

O nieskończoności i metafizyce

By  •  Artykuły

Starożytni Grecy nie umieli sobie dać rady z tym pojęciem i z satysfakcją odnajdywali rozmaite paradoksy z nim związane. Wielu filozofów uważa, że źródłem poglądu o tym, że świat został …
Read More

Newton i bezkresne morze
53 lata ago

Newton i bezkresne morze

By  •  Artykuły

Newton był nie tylko największym badaczem, ale i najbardziej
fortunnym, bo tylko jeden człowiek może po raz pierwszy
odkryć tajemnice Wszechświata.
Read More

Metafizyczna siła przyciągająca
53 lata ago

Metafizyczna siła przyciągająca

By  •  Artykuły

Leszek Kołakowski pisze, że trudno mu pisać o matematyce, bo nie tkwi w niej, nie zajmuje się nią nawet półzawodowo. Równie trudno było autorowi tej książki pisać o matematyce z …
Read More

Zostaw iksy na lekcje matematyki w szkole
53 lata ago

Zostaw iksy na lekcje matematyki w szkole

By  •  Artykuły

W dniach 3-5 marca 2016 r. byłem w Gdyni na warsztatach matematycznych, przeznaczonych dla stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Warsztaty przeznaczone były dla uczniów od VI klasy szkoły podstawowej i pierwszych dwóch klas gimnazjum. Postanowiłem przerobić z nimi zadanie które w wersji
Read More

Patrz uważnie! O matematyce i jej nauczaniu opowiada prof. Michał Szurek
53 lata ago

Patrz uważnie! O matematyce i jej nauczaniu opowiada prof. Michał Szurek

By  •  Artykuły

Uważam po pierwsze, że oświata, to oś świata. Po drugie – na serio uważam, że nauczyciele są grupą społeczną, która wypracowuje największy procent dochodu narodowego, PKB. Z tym tylko przykrym komentarzem, że efekty pracy nauczycieli widać po 20-30 latach. Politycy, których wszystkich zapędziłbym w odosobnione miejsce, dał wszelkie wygody, ale na wszelki wypadek karmił raz dziennie, nie mogą tak długo czekać.
Read More