Image
Z ostatniej chwili:

About Mariusz Budzyński

Autor koncepcji szkół eksperymentalnych - „ALA” Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie oraz szkoły artystycznej - „Abrys” Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii Artystycznej, Autor programu edukacyjnego i współzałożyciel „Akademii Sztuki Trzeciego Wieku” we Wrocławiu. Twórca koncepcji Szkolnego Tutoringu Wychowawczego i Rozwojowego oraz Dyrektor merytoryczny, trener i tutor - Instytutu Tutoringu Szkolnego w Towarzystwie Edukacji Otwartej. Tutor i coach w Szkole Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Latest Posts | By Mariusz Budzyński
O tutoringu słów kilka
54 lata ago

O tutoringu słów kilka

By  •  Artykuły

Czym jest tutoring szkolny? Co wnosi do szkół, które decydują się na jego wdrażanie? Jakie może mieć znaczenie dla relacji szkoła – rodzice? A wreszcie kim jest/może być sam tutor? Odpowiedzi na te pytania znajdą się w poniższym wywiadzie Adrianny Sarnat-Ciastko z Mariuszem Budzyńskim.
Read More