Image
Z ostatniej chwili:

About Margaryta Orzechowska

Nauczyciel dyplomowany z 28 letnim stażem. Obecnie pracuje z gimnazjalistami i klasą 7 w Społecznej Szkole Podstawowej Fundacji AlterEdu (z wygaszającym gimnazjum). Inicjatorka i pomysłodawczyni działań na rzecz integracji społeczności szkolnej i współpracy z rodzicami. Współpracowała z Wydawnictwem DIDASKO i Wydawnictwem ŻAK. Jest autorką i współautorką materiałów dla nauczycieli oraz podręczników, ćwiczeń i zbiorów zadań dla dzieci. Jako członek Pracowni Matematyki przy Instytucie Badań Edukacyjnych uczestniczyła w projekcie Entuzjaści Edukacji – była członkiem zespołu badawczego i współautorką narzędzi badawczych oraz raportów ogólnopolskich badań umiejętności matematycznych uczniów na I i II etapie kształcenia. Od 5 lat prowadzi dodatkowo zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne w śródmiejskim przedszkolu, zajęcia z dziećmi mającymi trudności w nauce matematyki oraz z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Latest Posts | By Margaryta Orzechowska
Co do szkoły, a co w szkole?
55 lat ago

Co do szkoły, a co w szkole?

By  •  Artykuły

Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radość. Peter Kline

WYPRAWKA PIERWSZAKA

Koniec wakacji to czas, kiedy to uczniowie i ich rodzice robią zakupy …
Read More

A gdyby tak kocyki…
55 lat ago

A gdyby tak kocyki…

By  •  Artykuły

Nau­czy­ciel – ni­by do­rosły człek, a jed­nak całe życie do szkoły chodzi i za­daje się z dzieciaka­mi.

Początek roku to czas poświęcony na oswojenie z rzeczywistością szkolną, integrację zespołu i zabawę. Przed …
Read More

Klasa – królestwo uczniów i nauczyciela
55 lat ago

Klasa – królestwo uczniów i nauczyciela

By  •  Artykuły

Sala przeznaczona dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej to miejsce, w którym uczniowie spędzają większość czasu. Sala to również wizytówka nauczyciela, w myśl zasady „jak Cię widzą, tak Cię …
Read More