Image
Z ostatniej chwili:

About Kalina Jastrzębowska

dr Kalina Jastrzębowska wieloletnia nauczycielka klas 1-6 funkcjonująca w szkołach międzynarodowych - zarówno w programie brytyjskim, jak i PYP, łącząca kreatywne działania z dobrymi praktykami pochodzącymi z tradycji polskiej i obcej, autorka tekstów naukowych, badaczka prowadząca badania projektowane (design research), autorka rozprawy doktorskiej zatytułowanej Dialog – w poszukiwaniu koncepcji uczenia (się) matematyki w edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka akademicka Wydziału Pedagogicznego UW, instruktorka warsztatów matematycznych dla dzieci oraz warsztatów dydaktyki matematyki dla nauczycieli.
Latest Posts | By Kalina Jastrzębowska
Z cienia inspiracji matematycznych
4 tygodnie ago

Z cienia inspiracji matematycznych

Z CIENIA INSPIRACJI – Jo Boaler z pomysłem na lekcje matematyki

Czy jest możliwe uczenie matematyki w taki sposób, aby zanikły podziały na uczniów o umysłach ścisłych oraz humanistów? Czy …
Read More