Image
Z ostatniej chwili:

About Janusz Heller

Współpracownik i koordynator projektów Fundacji Art Transfer. Absolwent Wydziału Polonistyki UJ, czynny nauczyciel od roku 2008, prowadził również zajęcia ze studentami AFiB Vistula w Warszawie. Autor warsztatów wykorzystujących szeroką formułę tekstów kultury w praktyce edukacyjnej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Latest Posts | By Janusz Heller
Czego uczą się dzieci, patrząc na sztukę?
54 lata ago

Czego uczą się dzieci, patrząc na sztukę?

By  •  Artykuły

Dzisiejszy świat opiera się na kulturze obrazkowej. O ile łatwiej jest młodemu człowiekowi rozeznać się w chaosie chwilowych i przemijających treści, jeżeli ćwiczy on umiejętność rozumienia dzieł należących do kanonu kultury!
Read More

Edukacja przez sztukę z pomysłem
54 lata ago

Edukacja przez sztukę z pomysłem

By  •  Artykuły

Wykorzystanie narzędzia sztuki w zajęciach edukacyjnych wymaga od nauczyciela czy animatora jasnego określenia celów i zachowania odpowiednich proporcji między tym, co w sztukę wprowadza, a samym działaniem twórczym.
Read More

Sztuka w nowoczesnej edukacji
54 lata ago

Sztuka w nowoczesnej edukacji

By  •  Artykuły

Nowoczesna edukacja przyznaje sztuce bardzo istotną rolę i wyraźne miejsce w trakcie całego procesu kształcenia – począwszy od edukacji przedszkolnej, na klasach maturalnych skończywszy. W praktyce jednak, realizacja programów nauczania i podstaw programowych ma często niewiele wspólnego z istotą edukacji przez sztukę. Wciąż brakuje bowiem nowatorskich działań, które pozwoliłyby raz na zawsze rozprawić się z powszechnym w świadomości rodziców i nauczycieli stereotypem, traktującym zajęcia edukacyjne przez sztukę jako bardziej lub mniej rozbudowaną lekcję plastyki.
Read More