ZARZĄD FUNDACJI

RADA FUNDACJI

RADA NAUKOWA FUNDACJI

 • Dr hab. prof UW Małgorzata Żytko I Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji
  e-mail: mzytko@edukacjananowo.pl
 • Prof. Michał Szurek
  e-mail: m.szurek@mimuw.edu.pl
 • Prof. Elżbieta Putkiewicz
  e-mail:eputkiewicz@edukacjananowo.pl
 • Dr hab. Marlena Plebańska
 • Prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska
 • Dr Mirosław Dąbrowski
 • Prof. dr hab. Stanisław Dylak
 • Dr Alina Kalinowska
 • Dr hab. prof CFT PAN Lech Mankiewicz
 • Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer
 • Dr Małgorzata Sieńczewska
 • Prof. dr hab. Maciej Sysło 

ZESPÓŁ FUNDACJI

 • Prof. CHAT, dr, hab Marek Piotrowski  I Ekspert do spraw strategii rozwoju Fundacji Edukacja na NOWO
  e-mail: mpiotrowski@edukacjananowo.pl
  bio: http://chat.edu.pl/kadra/dr-hab-marek-antoni-piotrowski-prof-chat/
 • Dr Marcin Wardaszko I Ekspert w obszarze wykorzystania gier w edukacji | Kierownik Zakładu Gier Symulacyjnych, Akademia Leona Koźmińskiego KLIK
 • Adam Jurkiewicz I Nauczyciel i trener języka programowania Python, robotyki, mechatroniki, technologii komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem otwartych zasobów edukacyjnych oraz oprogramowania Open Source
 • Rafał Kamiński I Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami
 • Grzegorz Wnorowski I Ekspert w obszarze architektury edukacyjnej
 • Margaryta Orzechowska I Ekspert w obszarze edukacji wczesnoszkolnej i w nauczaniu matematyki w kl. IV – VIII I badacz edukacji I nauczyciel praktyk w Szk. Podst. nr 143 w Warszawie
 • Kalina Jastrzębowska I Ekspert w obszarze edukacji matematycznej w kl. I -VI w programach IB I nauczyciel praktyk w Monnet Internacional School I doktorantka na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • Monika Szafarska I Ekspert o obszarze wspierania uczniów mających lęk przed matematyką I psycholog i matematyk z osiemnastoletnim stażem w szkołach międzynarodowychI nauczyciel praktyk ostatnio w International American School of Warsaw
 • Krystyna Kolendo – Dzięgielewska I Ekspert w obszarze edukacji informatycznej i matematycznej I nauczyciel w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku
 • Agnieszka Cieśnikowska I Ekspert i metodyk Fundacji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie. Autorka i popularyzatorka innowacji w metodach uczenia się i nauczania.
 • Barbara Trzaskacz I Ekspert i metodyk Fundacji, doświadczony dydaktyk w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, socjoterapii i reedukacji. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 217 w Warszawie.
 • Ludwika Michałowska I Ekspert w obszarze edukacji przedszkolnej(ped. Planu Daltońskiego, programowanie i robotyka w przedszkolu) I nauczyciel praktyk, dyrektor Przedszkola nr 43 „Kolorowe” we Wrocławiu

Submit a Comment